Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics

Organisatieopstellingen

In deze workshops kunnen vragen ter verheldering gesteld worden die te maken hebben met organisaties, professioneel samenwerken en leiderschap. Met behulp van opstellingen en andere methodieken kunnen tot nog toe ongekende facetten van je probleemstelling zich tonen. Door dit nieuwe perspectief kunnen processen beter gestroomlijnd worden, kunnen beslissingen genomen worden met een grote kans op succes en kan de samenwerking tussen mensen weer beter gaan stromen.

Komen aan bod thema’s zoals: verduidelijking van leiderschap, scherp stellen van te bereiken doelen, begeleiding van fusies, aanslepende conflicten tussen werknemers, “brandmarketing”, herformulering van visie en missie, teambuilding, betere afstemming op de markt, pestgedrag, nieuwe uitdagingen voor de toekomst, verduurzamen van het beleid, streven naar een gezonde ecologie met de omgeving, evenwicht tussen product- en mensgericht werken, waardenonderzoek,...

Voor geplande workshops, kijk bij
agenda. Werkgerelateerde vragen kunnen eveneens ingebracht worden bij andere workshops familie- of supervisieopstellingen. Organisatie-opstellingen workshops kunnen ook op maat georganiseerd worden naar aanleiding van een specifieke vraag of problematiek. We werken dan met het bestaande team of met de vraagsteller die zijn vraag kan opstellen in een door System dynamics geselecteerde groep van representanten. Steeds zullen we streven naar een setting die voldoende veiligheid en draagkracht biedt.

Formuleer uw vraag bondig en ik neem spoedig contact met u op.

Een creatie van Ben Eyckmans, teken van vruchtbaarheid en eerbetoon aan het Leven.Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics