Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics

Systemisch forum voor ziekte en gezondheid (Z&G)

Het forum bestaat uit mensen die dag in dag uit met ziekte en gezondheid te maken hebben en gemotiveerd zijn dit te onderzoeken via systemisch werk. Dat zijn (huis)artsen, verplegers, tandartsen, kinesisten, verloskundigen,... en niet te vergeten ook patiënten!

Hier zijn enkele doelstellingen van dit forum:
  • Thema’s en concrete situaties inzichtelijk maken vanuit het systemisch perspectief
  • Methodiekontwikkeling voor toepassingen in reguliere werksettings
  • Veilig platform bieden aan externe gast met vraag/stelling rond ziekte en gezondheid
  • Bevindingen publiceren
  • Eigen dynamiek bespreken en doelstellingen (her)formuleren

Hoe gaan we te werk?

De groep komt een vijftal keer per jaar samen. Naast het werken aan de algemene doelstellingen hierboven opgesomd, is er ook steeds ruimte om een gast te ontvangen met een eigen vraag of probleemstelling. Deze wordt systemisch onderzocht door middel van een opstelling. Leden van het forum hebben de mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze opstelling(en).

Wie kan hier terecht als gast?

Iedereen die een ziekte- of gezondheidsthema wil onderwerpen aan onderzoek: patiënten die het systemisch perspectief van hun ziekte of klachten willen bekijken, (para)medici met supervisievragen rond patiënten of specifieke pathologiën en gezondheidsorganisaties die de visie op ziekte en gezondheid van hun organisatie willen in vraag stellen.

Voorafgaand je deelname als gast, heeft er steeds een intakegesprek plaats om je vraag te verduidelijken.

Mogelijke onderwerpen: eczema, CVS, ziekte van Crohn, depressie, kanker, vruchtbaarheid, suicide, psychisch lijden,...

Heb je een vraag voor een opstelling, wil je deel uitmaken van dit forum of een samenkomst meemaken als belangstellende? Meld je dan even met korte motivatie bij ben@systemdynamics.be

Wil je bijkomende informatie van dit forum op een blaadje? Open dan deze PDF.Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics