Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics

Systemisch forum voor socio-maatschappelijke thema's (SMT)

Het forum bestaat uit mensen die een passie hebben voor sociale en maatschappelijke thema’s en die gemotiveerd zijn dit systemisch te onderzoeken. Zij komen hier samen vanuit hun eigen achtergrond: wijkwerkers, milieuactivisten, vaders en moeders, politici, filosofen, antropologen, maatschappelijk geëngageerde mensen en verenigingen,...
Deelnemerslijst

Hier zijn enkele doelstellingen van dit forum:
  • Thema’s en concrete situaties inzichtelijk maken vanuit het systemisch perspectief
  • Methodiekontwikkeling voor toepassingen in reguliere werksettings
  • Platform bieden aan externe gast met socio-maatschappelijke stelling
  • Bevindingen publiceren
  • Eigen dynamiek bespreken en doelstellingen (her)formuleren
Hoe gaan we te werk?

De groep komt een vijftal keer per jaar samen. Naast het werken aan de algemene doelstellingen hierboven opgesomd, is er ook steeds ruimte om een gast te ontvangen met een eigen vraag of probleemstelling. Deze wordt systemisch onderzocht door middel van een opstelling. Leden van het forum hebben de mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze opstelling(en).

Wie kan hier terecht als gast?

Iedereen die een socio-maatschappelijk thema systemisch wil onderzoeken: mensen die in hun werkcontext vastlopen op punten die mogelijk een systemische oorzaak hebben, NGO’s of politieke partijen die hun structuur of een project systemisch willen onderzoeken.

Voorafgaand je deelname als gast, heeft er steeds een intakegesprek plaats om je vraag te verduidelijken.

Mogelijke onderwerpen: visie-ontwikkeling, ondersteuning van transitie en verandering, rol van geld en subsidies, samenwerking ecologie en economie, integratie van allochtonen, duurzaam wonen en werken, politieke vernieuwing, geïntegreerde wijkwerking,....

Heb je een vraag voor een opstelling, wil je deel uitmaken van dit forum of een samenkomst meemaken als belangstellende? Meld je dan even met korte motivatie bij ben@systemdynamics.be


Agenda klik hierWil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics