Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics

Systemisch forum voor leer- en opvoedingsthema's (LOT)

Het forum LOT bestaat uit mensen die in het leven staan als leerkracht, ouder, opvoeder, pedagoog, psycholoog, jongerenbegeleider, schooldirectie,… en die graag nieuwe technieken willen leren kennen en gemotiveerd zijn om zichzelf en hun job te verdiepen via systemisch werk.

Dit zijn de algemene doelstellingen van dit forum:
  • Thema’s en concrete situaties inzichtelijk maken vanuit het systemisch perspectief
  • Methodiek voor toepassingen in reguliere werksettings
  • Veilig platform bieden aan externe gast met vraag rond leren en opvoeden
  • Bevindingen publiceren
  • Eigen dynamiek bespreken en doelstellingen (her)formuleren

Hoe gaan we te werk?

De groep komt een vijftal keer per jaar samen. Naast het werken aan de algemene doelstellingen hierboven opgesomd, is er ook steeds ruimte om een gast te ontvangen met een eigen vraag of probleemstelling. Deze wordt systemisch onderzocht door middel van een opstelling. Leden van het forum hebben de mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze opstelling(en).

Wie kan hier terecht als gast?

Iedereen die binnen dit thema een vraag of probleemstelling wil inbrengen voor onderzoek: ouders met opvoedingsvragen, leerkrachten of pedagogen met supervisievragen, schooldirecties met vragen rond algemene opvoedingsthema’s zoals pesten, agressie,…

Voorafgaand je deelname als gast heeft er steeds een intakegesprek plaats om je vraag te verduidelijken.

Mogelijke onderwerpen

Leermoeilijkheden, leermoeheid, verslaving, automutilatie, aandachtsstoornissen,....

Heb je een vraag voor een opstelling, wil je deel uitmaken van dit forum of een samenkomst meemaken als belangstellende? Meld je dan even met korte motivatie bij ben@systemdynamics.be


Agenda klik hier
Wil je bijkomende informatie van dit forum op een blaadje? Open dan deze PDF.Wil je op de hoogte blijven van interessante publicaties, mijn actuele systemische en trauma-inzichten en activiteiten dan kun je je aanmelden op de
Facebook pagina van System Dynamics